Bejelentés


Cigányság Békességben egymás mellett , egymásért.


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

A Roma Önkormányzat

Szeretettel köszöntünk minden kedves látogatót a Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat honlapján! Alábbiakban munkánkról pár mondatban. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, szakmai, érdekvédelmi és érdek képviseleti állami szervezet. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljai: A gádorosi illetve a nemzetközi cigány etnikai kisebbségek hátrányos helyzetének javítása,érdekképviselete és felzárkóztatása úgy, hogy mindvégig szem előtt kívánja tartani az etnikai identitás meg őrzését, fejlesztését. Az Önkormányzat által végzett közhasznú tevékenységek az 1997.évi CLVI.Törvény 26.§.c./ pontja alapján: -kulturális tevékenység -kulturális örökség megóvása -gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet -hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése -a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak feladatköre: -Lehetőséget nyújtani a roma közösség számára, hagyományőrző és lovári nyelvet ápoló programok elérésére. -Roma kultúrát,nyelvi, zenei, irodalmi, képzőművészeti,színművészeti értékek megismertetése, a roma és a többségi társdalommal. - Roma emberek kézműipari tevékenysége, társadalmi elhelyzkedésük bemutatása,elbeszélés, és kiállításformájában. - A szociális integráció fejlesztésének, az oktatási rendszerben lévő roma és hátrányos helyzetű nem roma gyermekek segítése, pályázatok elérése, - Az egészségügyi szűrő és megelőző programok szervezése irányuló széles társadalmi réteget megszólító programok megvalósítása. -Társadalmi különbségek és negatív előítéletek csökkentésére irányuló programok kivitelezése. 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól A Magyar Országgyűlés a magyar történelem legnemesebb hagyományaira építve, a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt élő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosítása érdekében, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország aktív közreműködésével megalkotott nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányára, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében végzett munkára, a Koppenhágai Dokumentumra, az Európa Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Egyezményére, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményben megfogalmazottak széleskörű érvényesítésére, szem előtt tartva, hogy Magyarország tiszteletben tartja az ország különböző vallási hagyományait, más népek szabadságát és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki, minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad megvallásához és megőrzéséhez, a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó tényezők, a kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása, a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei, a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát. Továbbiakban olvasd: 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól


Hírek
Egészség nap Gádoroson

2O12, szeptember 28-29.-én Egyenlő eséllyel a Rák Ellen néven egészség napot szervezett a gádorosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, együttműködésben a Gádoros Nagyközség Önkormányzati Hivatalával. A program megvalósulást támogatták, Jóban-rosszban film szereplőinek fellépése, Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program, Békés Megyei Vöröskereszt, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatása, Susan G. KOMEN FOR THE CURE, Amerikan Jewish Joint Distribution Committee ´JDC MAZS Alapitvány, OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, BUNCHER COMMUNITY LEADERSHIP PROGRAM, DECADE OF ROMA INCLUSION 2OO5-2O15, MAGYAR VÖRÖSKERESZT. A program sikerességét 72 momográfiai mellrák szűrés, illetve 25O egyéb rákszűrés, orvosi vizsgálat támasztja alá. Részleteket olvashatnak, az Egészség nap cimű oldalon.

MEGEMLÉKEZÉS

Meghívó Felhívás! Bizalommal az emberségre, ami még él a környezetünkben lévő személyek lelkében. Arra kérlek, hogy vegyél részt a 2012. február. 23.-án, délután 17-órától kezdődő megemlékezésen, melynek helyszínt a Gádoros Kis Boldog Asszony Katolikus Templom nyújt. Megemlékezésünk a 2008-2009-ben Magyarországon elkövetet romák elleni rasszista alapú sorozat gyilkosságok áldozataiért, és a rasszizmus ellen szól. 2009. február 23.-ára virradóan Tatárszentgyörgyön, ért rasszista alapú sorozat gyilkosság része ként egy apa és 5 éves kisfia, életét vesztette. Számos más rasszista alapú támadások is meg történtek, melyek életeket követeltek. E-FELHÍVÁS, az emberségre, együtt érzésre, tiltakozásra hívja, szólítja meg mind azokat, akik az embertelenséget, faji elítélést rasszizmust elfogadhatatlannak tartják... Megjelenésedre bizalommal számítva, Pachakerom Gádorosi Cigányokért Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Farkas Zita

tovább >>


A kezdetek.

A gádorosi cigány gyerekek első kis lépései, a világfelé. Itt nyitnak felétek úgy, mint cigányok. Bizalommal, és szeretettel a szívükben. Itt vállalják nyíltan, cigányságukat, és énekelnek a világnak, nektek!

tovább >>Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!